השוואות אטימלוגיות בעברית, ערבית וארמית ביצירתו של סעדיה גאון

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة بغداد - كلية اللغات - قسم اللغة العبرية

المستخلص

במחקר זה שתויג בכותרת "השוואות אטימלוגיות בעברית, ערבית וארמית ביצירתו של רבי סעדיה גאון", עסקנו בסוגיית האטימולוגיה של מילים בהשוואה בין השפות העברית, הערבית והארמית ביצירתו הלשונית של סעדיה גאון, על ידי השוואה בין המילים המפורשות הכלולות בשלוש השפות, וכן השוואה בין המילים המרמזות בשלוש השפות, בנוסף לתרגום המילים העבריות למילים הנרדפות שלהן בתרגום לערבית. המחקר עסק גם בלוח נטיית הפעלים העברית-ערבית ביצירתו של סעדיה גאון, וערך השוואה בכמה מישורים בין שני התרגומים, בין אם ברמה התחבירית, ברמה הליקסיקלית ובין אם ברמה הסמנטית והסגנונית. המחקר עסק גם באטימולוגיה של מילים הן בעברית והן בארמית לצורך השוואה בין שתי השפות.על מנת להשיג יעילות מקיפה ממחקר על השיטה ההשוואתית בנוסף לתורת האטימלוגיה.

الموضوعات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

Etymological comparisons in Hebrew, Arabic and Aramaic in the saadia gaon

المؤلف [English]

  • Safiya Shakir Mahmood
المستخلص [English]

In this study labeled "Etymological comparisons in Hebrew, Arabic and Aramaic in the works of Rabbi Saadia Gaon", we dealt with the issue of the etymology of words in a comparison between the Hebrew, Arabic and Aramaic languages in the linguistic work of Saadia Gaon, by comparing the explicit words contained in the three languages, as well as comparing Among the suggestive words in the three languages, in addition to the translation of the Hebrew words into their synonyms in the Arabic translation. The study also dealt with the Hebrew-Arabic verb conjugation table in Saadia Gaon's work and made a comparison on several levels between the two translations, either at the syntactic level, at the lexical level, or at the semantic and stylistic level. The study also dealt with the etymology of words in both Hebrew and Aramaic for the purpose of comparing the two languages. In order to achieve comprehensive efficiency from this research, the research relies on the comparative method in addition to the theory of the etymology.