הנטורליזם בנובלה של יצחק שמי (נקמת האבות)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم اللغة العبرية- كلية اللغات- جامعة بغداد

المستخلص

המחקר הזה שופך אור על הנטוריליזם שהופיע בשנות ה- 60 במאה התשע עשרה כהמשיך לריאליזם וביטוי לתחושה בתנאים היסטוריים והחברתיים המורכבים ביותר,שידעו חברות במערב אירופה. נטורי ליזם היא דוקטרינה ספרותית בעלת סגנון אמנותי הנגזר מריאליזם אבל היא לשאת איתו את האופי הפילוסופי. לפיכך אנו יכולים להבין שהנטוריליזם היא כוחות חיצוניים וחברתיים המעכבים את חירות האדם,בניגוד לכוחות הגנטיים תת הכרתי שקובעים אחריות מוסרית ורציונליות אנושית הרחק מהצגת דימויים אסתטיים הם קרובים יותר למציאות מאשר דמיון. הנטוריליזם מסתכלת על כמה צירים חשובים כמו היווצרות נפשית ופסיכולוגית ,פטליזם ,סביבה ומנהגים ומסורות. שמי הדגיש בנובלו הזו״נקמת האבות״על הצירים האלו ,כדי להראות לקורא שהנטוריליזם אלא כוח חיצוני המשפיע על החלטותיו הפנימיות של האדם.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

Naturalism in Yitzhak Shami's A novella (Revenge of the ancestors (

المؤلف [English]

  • Balsam Saleh Mehdi
المستخلص [English]

The doctrine of naturalism appeared in the sixties of the nineteenth century as a continuation of the realism tendency and an expression of feeling in historical and social conditions in the language known to societies in Western Europe.
Naturalism is a literary doctrine with an artistic style derived from realism, but it carries with it a philosophical character.
Thus, we can understand that naturalism is those external and social forces that impede human freedom, as opposed to the subconscious internal genetic forces that determine moral responsibility and human rationality, far from displaying aesthetic images, as it is closer to reality than imagination.
Naturalism looks at several axes, the most important of which are mental and psychological formation, environmental fatalism, customs and traditions.
Through his novel The Blessing of the Fathers, Shami emphasized these axes and explained to the reader that naturalism is what external forces affect the internal decisions of the individual

الكلمات الرئيسية [English]

  • yitzhak shami
  • naturalism
  • fatalism
  • environment
  • customs