כינויי יום הדין בתרגום העברי למשמעויות הקוראן עיון אנליטי תרגום אורי רובין לדוגמה

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة بغداد - كلية اللغات - قسم اللغة العبرية

المستخلص

מחקר זה עוסק בתרגום כינויי יום הדין בתרגומו של אורי רובין למשמעויות הקוראן הקדוש על ידי ניתוח המבנה הלשוני של כינויים אלו על מנת לזהות את הבעיות והקשיים בתרגום כינויים אלו, וגם לדעת באיזו מידה תואם התרגום העברי לכינויי יום הדין בקוראן הקדוש לפי גישה אנליטית השוואתית.
לכל דת יש מונחים המצטיינים את ייחודה, לפעמים מונחים אילו אין להם מקביל באף דת אחרת, לכן תרגום המונחים האלה דורש קפדנות ודיוק בתהליך התרגום; מכיוון שהם מייצגים פרטיות הדת.
מחקר זה מציג תיאור מורפולוגי וסמנטי של כינויי יום הדין על ידי ניתוח דוגמאות נבחרות של כינויי יום הדין.
המחקר הראה שלעתים המתרגם העברי לא הצליח להעביר את המשמעות המדויקת של הכינויים בערבית בשל היעדר המקביל הלשוני ההולם בשפה העברית, במיוחד שלקסיקון הדתי היהודי חסר למונחים המתארים את המושג הדתי הזה למעט מונח "יום הדין".

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

Names of Day of Resurrection in the Hebrew translation of the meanings of the Holy Quran An analytical study Uri Rubin translation as a model

المؤلف [English]

  • Zena Jaber Yass
المستخلص [English]

The present study discusses the names of the Day of Resurrection in Uri Rubin’s translations of the Holy Qur’an. To identify the translation difficulties and complications and to find out the Hebrew equivalence, the study, through the application of a comparative analytical approach, aims at analyzing the linguistic structures of Day of Resurrection names cited in the Holy Qur’an.
Heavenly religions are rich with distinct and unique terms that distinguish and reflect their specificity of other religions; something requires a great accuracy in the translation of such terminology.
By investigating selected examples of the names of the Day of Resurrection in Arabic and Hebrew, the present study sheds light on the morphological and semantic description of the terms of the Day of Resurrection.
The study concludes that translation fails to convey the Arabic designations precise meaning, given the absence of such an appropriate linguistic equivalent in the Hebrew, especially since, with the exception of the term "Day of judgment"; Jewish religious dictionaries lack the terminology that describes this concept.

الكلمات الرئيسية [English]

  • Day of Resurrection
  • Religious translation
  • Translation of the Holy Quran
  • Uri Rubin