השפעת התרגום המילולי על הפרשנות של דימויים רטוריים בתרגום הקוראן האציל לשפה העברית פסוקים מסורת (אנסא') כמודל

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم اللغة العبرية - كلية اللغات - جامعة بغداد

المستخلص

המחקר הנוכחי עוסק בהשפעת התרגום המילולי על פרשנות דימויים רטוריים בתרגום הקוראן האציל לשפה העברית, בשל העובדה שמרבית המחקרים מוגבלים לעיסוק בדימויים רטוריים בשפה אחת מבלי להיכנס לפרטים מספקים. לעומת שפות אחרות מחד, והחשיבות של קביעת דיוק הפרשנות של תמונות רטוריות אלו המתורגמות לשפה. עברית מאידך, כך יצא החוקר בניסיון לברר את המנגנון של לתרגם את התמונות הרטוריות הללו ולאחר מכן להחיל אותה על הסורה עצמה מתרגומה לעברית על ידי רוקנדורף, ריבלין ורובין כדי לפרש ולנתח אותה לפי גישה תיאורית השוואתית.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

The effect of literal translation on the interpretation of rhetoricalimages between the translation of the Bible and the Holy Qur’an Verses from Surat (Anisa') as a model

المؤلف [English]

  • Malik Khalid salman
المستخلص [English]

The current research deals with the impact of literal translation on the interpretation of rhetorical images in translating the Noble Qur’an into the Hebrew language, due to the fact that most researches are limited to dealing with rhetorical images in one language without going into sufficient details compared to other languages on the one hand, and the importance of determining the accuracy of the interpretation of these rhetorical images translated into the language. Hebrew on the other hand, so the researcher set out in an attempt to find out the mechanism of translating these rhetorical images and then apply it to the surah itself from its translation into Hebrew by Rockendorf, Rivlin, and Rubin to interpret and analyze it according to a comparative descriptive approach.

الكلمات الرئيسية [English]

  • Literal Translation
  • Hermeneutics Translation