צדדים לשוניים בעברית של מגילות מדבר יהודה עיון אנאליטי

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة بغداد – کلية اللغات – قسم اللغة العبرية - العراق

المستخلص

מדבר יהודה הוא אזור גיאוגרפי במזרח פלסטין הכבושה, בין הרי יהודה לים המלח. האזורים העירוניים העיקריים בו כוללים את ירושלים, בית לחם, גוש עציון, יריחו וחברון. מדבר יהודה הוא אזור בעל מבנה הרכבתי מיוחד לאורך מזרח הרי יהודה.
מגילות מדבר יהודה הן כתבי יד דתיים יהודיים ועבריים עתיקים שנמצאו במערות קומראן במדבר זה, ליד עין פשחה בחוף הצפוני של ים המלח בגדה המערבית, והמגילות שהתגלו לאחרונה שנמצאו במערת האימה בפלסטין . הסכמה מלומדים מתארכת את המגילות הללו משלוש המאות האחרונות לפני הספירה והמאה הראשונה לספירה. מגילות מדבר יהודה הן עיקר הכמות ועיקר הבנייה של הספרות העברית ששלטה מהתקופה ההלניסטית ומראשית התקופה הרומית.
רוב החוקרים שמרו על הדעה משנות ה-50 של המאה ה-20, כי השפה העברית במגילות מדבר יהודה היא שפה ספרותית, הדומה לשפת המקרא המאוחרת, וכי היא חושפת לעיתים חדירת מרכיבי השפות בהן השתמשו הסופרים , כלומר העברית (הדומה מאוד לעברית של התנאים) והארמית.
 נראה כי בתקופה האחרונה חוקרים רבים השיגו תיאור זה. המשיגים חושבים ששפת המגילות משקפת בבירור שפה מדוברת. ניב זה הוא ניב עברי קדום שנשמר במגילות אלו בלבד. קימרון ומורג הם מהראשונים שדיברו על הופעת המושג הזה. יש להתייחס גם לבן חיים, שכבר ב-1954 ציין את התופעות המקבילות בין מסורת קריאת חומשי השומרון למגילות מדבר יהודה (ואפילו לשונם של המספרים). הדמיון נובע ממקורן של שתי המסורות בימי הבית השני.

الموضوعات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

A Linguistic Aspects in The Hebrew of The Judean Desert Manuscripts An analytical study

المؤلف [English]

  • Saad Abdel Sada Sabah Shamkhi
المستخلص [English]

The Judean Desert is a geographical area in eastern Palestine, between the Judean Mountains and the Dead Sea . The main urban areas in the area include Jerusalem, Bethlehem, Gush Etzion, Jericho and Hebron. The Judean Desert is an area with a special morphological structure along the eastern Judean Mountains. The scrolls of the Judean Desert are ancient Jewish and Hebrew religious manuscripts found in the Qumran caves in this Desert, near Ein Fashkha on the northern shore of the Dead Sea in the West Bank, and the most recently discovered scrolls found in the Cave of Horror in Israel. Scholarly consent dates these scrolls from the last three centuries BC and the first century AD. The Judean Desert scrolls are most of the quantity and most of the construction of Hebrew literature that ruled from the Hellenistic period and from the beginning of the Roman period. Most scholars have maintained the view from the 50s of the 20 century, that the Hebrew language in the Judean Desert scrolls is a literary language, similar to the late biblical language, and that it sometimes reveals penetration of components of the languages used by the writers, ie Hebrew (very similar to Hebrew of the Tannaim) and Aramaic. It seems that in recent times many scholars have achieved this description. The achievers think that the language of the scrolls clearly reflects a spoken language. This dialect is an ancient Hebrew dialect preserved in these scrolls only. Kimron and Morag are among the first to talk about the emergence of this concept. We must also refer to Ben-Haim, who already in 1954 noted the parallel phenomena between the tradition of reading the Samaritan Pentateuch and the Judean Desert Scrolls (and even the language of the narrators). The similarity is believed to come from the origins of the two traditions in the Second Temple period.