השפעת ביטויים על תרגום ספרותי בין ערבית לעברית בשפה הקלאסית (עיון אנאליטי-ביקורתי)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

אוניברסיטת בגדאד- פוקלטת השפות- מחלקת השפה העברית

المستخلص

    תנועת התרגום בין ערבית לעברית מנקודת מבט מסוימת מושפעת מגורמים פנימיים וחיצוניים שתרמו רבות לקביעת אמות המידה ויעילות .
ההשפעה הפנימית מיוצגת בהבדלים הלשוניים, במבנה הדקדוקי ובספציפיות התרבותית של דוברי השפה הערבית והעברית , אלו השולטים בפלט התרגום ובמטרתו לגבי ההשפעות החיצוניות למשל , הוא היחסים המתוחים בין ישראל - לערבים, באשר להיסטוריה המודרנית של הסכסוך הישראלי-ערבי, ובהתבסס על המציאות בה אנו חיים כיום, ניתוק היחסים בין שני הצדדים סיבך את הסכסוך האינטלקטואלי והלאומי בינהם., כתוצאה מתנודות בלתי צפויות אלו, השלכותיהן מלוות במעין עוינות תרבותית, לתוצר של תנועת התרגום בין השפה הערבית והעברית .
אווירה הפוליטית , ההתפתחויות הצבאיות והדיפלומטיות וההתעניינות הגוברת של אינטלקטואלים ערבים בטקסטים עבריים היו להן תפקיד בפיתוח תנועת התרגום בין ערבית לעברית, בעיקר תרגום ספרותי , המתרגמים מחקו, הוסיפו ותרגמו את הטקסט ע"י התאמה והשתלת הטקסט בביטויים רהוטים קלאסיים. זה נקרא מדיניות הנאמנות המוחלטת לטקסט המקורי , העמימות הייתה ברורה גם בטקסטים שתורגמו על ידי המתרגמים הישראלים, בהתאם לעמדות החברה הישראלית ותרבותה , המתרגמים הישראלים שמרו על השפה הקלאסית הסטנדרטית , תוך שמירה על רעיונותיהם הקודמים על החברה הציונית הישראלית ,  זהו המפתח להתמודדות עם הטקסט המקורי, הן באמצעות תרגום מדויק או באמצעות מחיקה והוספה.

الموضوعات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

The impact of expressions on literary translation between Arabic and Hebrew in the classical language (Analytical-Critical Study)

المؤلف [English]

  • Ahmed Said Obaid
المستخلص [English]

The activity of the translation movement during this period, which took place in light of a violent and continuous confrontation between the Zionist movement and Israel On the one hand, and between the Palestinian national movement and the Hebrew states, on the other hand. The translation policy was affected by this confrontation, which led to a hostile dialogue between the two parties The development of the translation movement was dependent on the political atmosphere, military and diplomatic developments The apparatus and the elements close to it played a big role in financing and managing the translation movement and the elements close to it And it encouraged this institution to choose a Hebrew product with social and ideological attitudes The translators deleted , added, translated and vaccinated the text in classic eloquent terms and this is called the policy of absolute sincerity of the original text Also, the ambiguity was clear on the translated texts by the Israeli translators, in harmony with the attitudes and culture of Israeli society The Israeli translators preserved the standard formal language, while retaining their previous ideas they had regarding Israeli Zionist society, Is the key to dealing with the original text,either through accurate translation or through deletion and addition to it.