"פועל העזר בשפה העברית"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

אונבירסיטת בגדאד - פקולטת השפות - מחלקת השפה העברית

المستخلص

המחקר הזה שופך את האור על תופעה חשובה בתחביר ובסמנטיקה העבריים, מכיוון שהוא מתמקד בפועל העזר בשפה העברית ובמאפייניו ומשמעויותיו וזמניו, כדי להבחנת את השינויים הסמנטיים, והתבניות התחביריות המורות על זמני (עבר, הווה ועתיד) בנוסף לנוסח הפועל עם שם הפועל או עם המקור והצירוף הפועלי. מקורות פועל העזר ותפקידיו התחביריים והסמנטיים רבים. את הפעלים הבאים בצירוף הנשואי (פועל + פועל) ארבע קבוצות שהן: פעלים אדוורביאליים, פועלי אספקט, פועלי יכולת והפעלים המודאליים. המחקר מזהה את הדרך של הצירופים הנשואיים. לעתים פועל העזר גורם לתופעת דו משמעות, לדוגמה הפועל (היה) דו משמעי לעתים יכול להיות נושא שניתן להחליפו בפועל (יש), ולעתים יכול להיות אוגד. יתר על כן נחקר האספקט שהוא הדרך להביע באמצעים דקדוקיים את המבנה הטמפורלי הפנימי של סיטואציה מסוימת קיימת. כלומר הוא התייחסות אל טבע הפעולה מבחינת תחלתה, משכה, סיומה, חזרתה, הרגליותה, השלמתה או אי-השלמתה.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

"The Auxiliary Verb in Hebrew Language"

المؤلف [English]

  • Hussein Ismael Kadhem
المستخلص [English]

This research sheds light on an important phenomenon in Hebrew grammar and significance, as it focuses on the auxiliary verb, its characteristics, its connotations and its times in the Hebrew language, in order to distinguish semantic changes, grammatical structures that refer to the times (past, present and future), as well as the verb conjunct with the source. And the actual phrase. The sources of auxiliary verb and its grammatical functions are diverse. Where verbs are contained in the actual phrase consisting of (verb verb) in four groups, namely: circumstantial verbs, side verbs, verbs of power and conditional verbs. The research identifies the actual syntax. Sometimes the auxiliary verb causes a meaningful phenomenon, for example the verb (היה) ambiguous can sometimes be a subject that can be replaced (יש), and sometimes it can be a division. Furthermore, this aspect is investigated as the way to express by grammatical means the internal temporal structure of a given situation. That is, it is a reference to the nature of the action in terms of its beginning, duration, termination, repetition, habit, completion or non-completion.

الكلمات الرئيسية [English]

  • Auxiliary verb
  • Modality
  • Aspect
  • mode
  • Semantics